[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ”]

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดการปฐมนิเทศกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟซึ่งจัดขึ้นวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากอุปนายกและกรรมการกฎ ข้อบังคับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย คุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและวิทยากร ในการอมรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณยิ่งศักดิ์ หันตะวงษ์ และคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ โดยการอมรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟทั้งสิ้น 75 คน

ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอมรมและวิทยากรรับเชิญทั้ง 2 ท่าน ทำให้การอมรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Previous article“โรเบอร์โต้” ซิวแชมป์ไทยแลนด์ พีจีเอ ชาลเลนจ์ ภราดร ศรีชาพันธุ์ ซิวแชมป์สมัครเล่น
Next articleคณะผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์