“ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย”
ส่งเสด็จดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย