เหล่าโปรกอล์ฟสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ต่างยกมือไม่รับรองงบดุล ปี 2558 ทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ค้างจ่ายของสมาคมฯกว่า 10 ล้านบาท จากการบริหารงานของสมาคมชุดเก่า “โปรหลุยส์” ชยพัทธ์ สุนายนตร์ อดีตนายกฯซึ่งไม่มีการส่งมอบเอกสารการเงินให้กับชุดใหม่ ในงานประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ที่คลับเฮาส์ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เมื่อ 14 ธ.ค.59

สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยลงมติเอกฉันท์ไม่รับรองบัญชีงบดุลของปี 2558 ยุคที่มีนายชยพัทธ์ สุนายนตร์ เป็นนายกฯ พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส โดยเฉพาะกรณีค้างจ่ายแบบไม่มีที่มาที่ไปเกือบ 10 ล้านบาท ด้าน “โปรเอ็กซ์” เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯคนปัจจุบันยืนยันตามมติที่ประชุม หากเจ้าหนี้ต้องการให้จ่ายต้องนำเอกสารที่ถูกต้องมายืนยันหรือไม่ต้องไปฟ้องร้องให้ศาลสั่ง

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมคลับเฮ้าส์ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ มีสมาชิกร่วมประชุม 122 คน โดยมี นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร, นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม และ นางสาววิภาวี ใจเกษม จากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.ร่วมสังเกตการณ์

วาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้อยู่ที่เรื่องแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2558 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559 มีมติไม่อนุมัติเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่เนื่องจากยังมีกรณีที่ขาดความโปร่งใส

นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้แถลงในที่ประชุมว่า หลังจากรับมอบงานจากคณะกรรมการสมาคมชุดเก่าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2559 นั้นสมาคมชุดนี้ได้รับหนังสือสัญญา โฉนด และ สมุดเช็ค แต่ไม่ได้รับมอบเอกสารทางบัญชีซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญมาด้วย

เหล่าโปรกอล์ฟสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ต่างยกมือไม่รับรองงบดุล ปี 2558 ทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ค้างจ่ายของสมาคมฯกว่า 10 ล้านบาท จากการบริหารงานของสมาคมชุดเก่า “โปรหลุยส์” ชยพัทธ์ สุนายนตร์ อดีตนายกฯซึ่งไม่มีการส่งมอบเอกสารการเงินให้กับชุดใหม่ ในงานประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ที่คลับเฮาส์ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เมื่อ 14 ธ.ค.59
เหล่าโปรกอล์ฟสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ต่างยกมือไม่รับรองงบดุล ปี 2558 ทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ค้างจ่ายของสมาคมฯกว่า 10 ล้านบาท จากการบริหารงานของสมาคมชุดเก่า “โปรหลุยส์” ชยพัทธ์ สุนายนตร์ อดีตนายกฯซึ่งไม่มีการส่งมอบเอกสารการเงินให้กับชุดใหม่ ในงานประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ที่คลับเฮาส์ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เมื่อ 14 ธ.ค.59

จากนั้นทางสมาคมได้รับจดหมายทวงหนี้มาจาก บริษัท ดิ เอเจนซี่ จำกัด จำนวน 420,000 บาท จาก บริษัท ทศภาค จำกัด อีกจำนวน 4 ล้าน และค่าบันทึกเทปการแข่งขันค้างจ่ายจำนวน 814,380 บาท รวมกับเงินยืมกรรมการ 4.35 ล้านบาทที่เป็นปัญหามาจากการประชุมครั้งที่แล้ว ทำให้สมาคมฯมียอดหนี้รวม 9,524,000 บาท

ที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการสมาคมชุดนี้ไม่เคยได้รับเอกสารทางการเงินจากสมาคมชุดเก่า จึงไม่มีที่มาที่ไปของยอดหนี้จำนวนดังกล่าว จึงลงมติไม่รับรองบัญชีงบดุลของปี 2558 ด้วยจำนวนเสียง 99 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง พร้อมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบและติดตามเอกสารที่ขาดหายมาดำเนินการต่อไป

หลังเสร็จสิ้นการประชุม “โปรเอ็กซ์” เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า “ที่ประชุมมีมติไม่รับรองงบดุลปี 2558 เมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายเจ้าหนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ดิ เอเจนซี่ หรือ ทศภาค หากต้องการให้เราจ่ายต้องนำเอกสารที่ถูกต้องมา ถ้ามีเอกสารมายืนยันเราก็สามารถจ่ายได้ หรือถ้าไม่มีเอกสารก็ต้องไปฟ้องร้องให้ศาลสั่งให้ใช้หนี้”

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ยังกล่าวด้วยว่า สมาคมชุดนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ที่ไม่มีที่มาที่ไปได้ หากตนจ่ายหนี้ที่มีปัญหาก่อนนี้ ตนจะถูกบรรดาสมาชิกเรียกประชุมเพื่อถอดถอนเนื่องจากจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารรับรอง

Previous articleกอล์ฟคลีนิก สวิงอาชีพ คนร่วมเกือบ 200 / 6 โปรแชร์ประสบการณ์ นายกฯยิ้มใหญ่
Next article“ภวินท์” หวด 64 รั้งฝูงรอบแรก แมทช์ปิดฤดูไทยแลนด์พีจีเอ