Q-School 2021

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

 • หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2021 ประเภท นักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player) คลิกที่นี่
 • หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2021 ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) คลิกที่นี่
 • ใบยืนยันรักษาสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (Amateur Status Form) คลิกที่นี่
 1. การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี)
 3. การอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัครประเภท นักกอล์ฟอาชีพ 10,000 บาท ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ 21,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การชำระเงิน
– ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 406-260623-6 ธนาคารไทยพาณิชย์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 งดการอบรมและการสอบโปรประจำปี 2564

คำถามที่พบบ่อย

 • ยังไม่อบรมกฎข้อบังคับ สามารถสอบภาคสนามได้หรือไม่ ?
  – ไม่ได้
 • อบรมกฎข้อบังคับเก็บไว้ได้กี่ปี
  – 2 ปี นับจากวันที่อบรม
 • รายการแข่งขันใดบ้างในประเทศไทยที่สามารถเทียบผลการแข่งขันได้ ?
  – ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
  – รายการอื่นๆหรือรายการในต่างประเทศ ต้องเป็นรายการแข่งขันระดับอาชีพอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา
 • สามารถเทียบผลการแข่งขันได้อย่างไร ?
  เอกสารที่ใช้ประกอบการเทียบผลการแข่งขัน
  – ผลการแข่งขัน
  – หนังสือรับรองผลการแข่งขัน

ส่งมาที่ E-mail: support@thailandpga.or.th

 • สอบภาคสนามไม่ผ่าน อบรมทฤษฎีได้หรือไม่ ?
  – สามารถเรียนเก็บไว้ได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
 • ชำระค่าบำรุงสมาคม (ต่อบัตรสมาชิก) อย่างไร ?
  คลิกที่นี่
 • พิธีรับประกาศนียบัตรแต่งกายอย่างไร
  – ชุดสูท สีกรมท่าหรือสีดำและผูกเนคไท

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามเพิ่มเติม
Tel: 02-136-2091
E-mail: support@thailandpga.or.th
Facebook: m.me/thailandpga