THAILAND PGA MINI TOUR

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี 20-24 ก.พ. 67

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก GI 2 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 3 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร GI 4 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ GI 5 กฤษดา เพชรมาลัย TP+GI 6 กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ GI 7 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล GI 8 ชวิน ชลิศราพงศ์ GI 9 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล GI 10 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ GI 11 ณภัส สนทอง GI 12 ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ TP 13 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ GI 14 ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ GI 15 ตันติกร...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2024 #1

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2024 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 136 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท –...

SINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2024

20-22 March 2024, Watermill Golf Club & Resort, Nakhon Nayok, Prize money 3,000,000 Baht

SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2024

14-15 March 2024, Watermill Golf Club & Resort, Nakhon Nayok, Prize money 1,000,000 Baht

TOURNAMENT

ทีซีที เปิดฤดูกาลแข่งขันปี 2024 สนามแรก 21-23 ก.พ.นี้ ที่เลควิว ชะอำ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 รายการแรกของฤดูกาล ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท การแข่งขันไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ หรือ...

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี 20-24 ก.พ. 67

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก GI 2 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 3 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร GI 4 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ GI 5 กฤษดา เพชรมาลัย TP+GI 6 กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ GI 7 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล GI 8 ชวิน ชลิศราพงศ์ GI 9 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล GI 10 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ GI 11 ณภัส สนทอง GI 12 ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ TP 13 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ GI 14 ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ GI 15 ตันติกร...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2024 #1

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2024 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 136 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท –...

ORDER OF MERIT

Thailand PGA Mini Tour 2016

Following the Mini Tour 5

NO NAME MONEY(฿)
1 นชา พัฒน์ชนะ 51,113.46
2 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ 41,263.37
3 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด 35,550.00
4 ไผ่พันธุ์  ทองอิ่ม 30,000.00
5 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา 30,000.00
Read More »