ขั้นตอนลงทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ขั้นตอนลงทะเบียน จดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ทำได้ดังนี้ 1) เข้าไปที่เว็บไซต์ กีฬาอาชีพ www.thaips.org 2) เลือกหัวข้อ ระบบจดแจ้ง 3) คลิกที่ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 4) เลือกประเภทการจดแจ้ง นักกีฬาอาชีพ คลิกที่ จจ11 บุคลากรกีฬาอาชีพ คลิกที่ จจ15 5) Login เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่เคยยื่นจดแจ้งแล้ว กรอก Username และ Password ที่เคยลงทะเบียนไว้ พร้อมยืนยันตัวตนกับระบบ reCAPTCHA ให้เรียบร้อย *สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นจดแจ้ง คลิกที่ Register Now! กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน, Email, รหัสผ่าน ให้เรียบร้อยแล้ว คลิก Sign up 6) กรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอจดแจ้งให้เรียบร้อย สำหรับเอกสารประกอบการจดแจ้งมีดังนี้ – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – รูปถ่ายขนาด 4 x … Continue reading ขั้นตอนลงทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ