วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563
เงินรางวัล 1,000,000 บาท
สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี
รอบคัดเลือก 3 สิงหาคม 2563

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / How to apply

1. กรอกข้อมูลการสมัครพร้อมยืนยันการสมัคร > คลิก!
Please fill in the form and submit. > Click!

2. โอนค่าสมัคร 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6
Please wire transfer 1,900 Baht (Tax Included) to Siam Commercial Bank Account No. 406‐2‐60623‐6

(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัครของท่าน)
(The entry form is not valid without payment slip)

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์เฉพาะนักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และนักกอล์ฟที่ได้รับการจดแจ้งขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเท่านั้น (การจดแจ้ง)
Note: Reserved for Thailand PGA members only and member status is not exipre. (membership renewal)

*นักกอล์ฟที่ได้รับเงินรางวัลต้องขึ้นทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแล้วเท่านั้น

*กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าแข่งขัน จนกว่าจะชำระค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จเรียบร้อย (ต่ออายุสมาชิก)

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091, m.me/thailandpga, e-mail : support@thailandpga.or.th
For more informations, please contact 02-136-2091, m.me/thailandpga, e-mail : support@thailandpga.or.th

ผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม “แชร์ภาพออกรอบซ้อมกอล์ฟวิถีใหม่”

ผู้สนับสนุนมีความประสงค์ให้แบ่งเงินรางวัลออกเป็นจำนวนเท่ากัน 10 รางวัลๆละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 80,000 บาท และสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจะทำการจ่ายเงินรางวัลหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% แล้ว เข้าบัญชีธนาคารตามข้อมูลที่สมาชิกท่านนั้นได้ให้ไว้ ทั้งนี้หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ติดต่อสมาคมฯ ภายในวันที่ 8 ก.ค. 2563 นี้ มิฉะนั้นทางสมาคมฯจะขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามประกาศนี้โดยทันที

นายกเอ็กซ์ ชนะขาดเลือกตั้งสวิงอาชีพ ย้ำชัดพัฒนาวงการต่อเนื่อง

"โปรเอ็กซ์" เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังคงได้รับความไว้วางใจด้วยการลงคะแนนเสียงชนะคู่แข่ง 198-109 คะแนน รั้งตำแหน่งนายกสวิงอาชีพไทยต่ออีกสมัย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมวางรากฐานพัฒนาวงการกอล์ฟต่อเนื่องแบบมั่นคงและยั่งยืน ที่คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา งานดังกล่าวเป็นการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกเข้ามาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 324 คน โดยมี นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการกององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ...

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 (ฉบับที่ ๑)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) ๑. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf ๒. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) https://sports.mots.go.th/sport…/download/document_sport.pdf ๓. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” https://sports.mots.go.th/spirit/ เริ่มต้นลงทะเบียนได้วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม นี้!! การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เวลา 09:30 เป็นต้นไป ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ จ.นครนายก ***เฉพาะสมาชิกสามัญ ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) เท่านั้น! ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง "มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกผู้นำวงการกอล์ฟอาชีพไทย"

เปิดใจ​ “เมธี​ สุทัศน์​ ณ​ อยุธยา”​ ก่อนหมดวาระนายกกอล์ฟอาชีพสมัยแรก​ (2559-2563)

เปิดใจ​ "เมธี​ สุทัศน์​ ณ​ อยุธยา"​ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย​ ก่อนหมดวาระในสมัยแรก​ (2559-2563)

ยกเลิกการแข่งขันรายการ 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2020

เรียนสมาชิก Thailand Champion Tour ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดตารางจัดการแข่งขัน Thailand Championship Tour ในวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 ณ.สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีนั้น แต่เนื่องจากถึงณ.เวลานี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่ออกประกาศใช้ “คู่มือปฎิบัติและแอพพิเคชั่นที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้จัดการแข่งขัน”ตามที่ทุกฝ่ายได้รับทราบแล้วนั้น ดังนั้นเป็นเหตุให้ ทางสมาคมฯยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ และจึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศยกเลิกรายการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น อนึ่งเนื่องจากทางสมาคมฯได้ทำการจัดเตรียมงานภาคสนามไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกตามบัญชีรายชื่อได้ทำการฝึกซ้อม และให้ส่งผลการเล่นฝึกซ้อมทั้ง 3 วันลงในกล่องรับที่เจ้าหน้าที่สมาคมได้จัดเตรียมไว้ ในการนี้ทางสมาคมฯจะให้ทีมงานเจ้าหน้าที่สมาคมฯได้ทำการศึกษา ซักซ้อมทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ในการออกรอบฝึกซ้อมทั้ง 3 วันของสมาชิกทุกท่านจะต้องให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันของทางสนามกอล์ฟในฐานะผู้ให้บริการทุกประการ หากมีสมาชิกท่านไม่ปฎิบัติถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน คณะกรรมการบริหาร ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

นายกเอกซ์เสนอตัวทำงานต่อพร้อมพัฒนาสวิงไทย

นายกเอกซ์ เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ประกาศเสนอตัวรับหน้าที่นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯต่ออีกสมัย หลังกำลังจะหมดวาระ และทำการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ณ การประชุมสามัญประจำปี 2562 ที่สนาม วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นส์ จ.นครนายก ชี้พร้อมเดินหน้าสานต่องาน และพร้อมผลักดันให้มีการพัฒนาวงการให้ก้าวไปสู่ระดับสากล เนื่องจากครบวาระในการทำงาน 4 ปี ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (สกอท.) เตรียมจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้นั่นก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคม ซึ่งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา "นายกเอกซ์" เมธี สุทัศน์...

ครบรอบ 95 ปี “วันกอล์ฟไทย”

วันที่​ 28​ มิถุนายน​ พ.ศ. ​2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 ทรงกอล์ฟเป็นปฐมฤกษ์ ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน วันแห่งการเริ่มต้นของการแข่งขันกอล์ฟในประเทศไทย ซึ่งในเวลาต่อมาได้กำหนดให้วันที่ 28​ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันกอล์ฟไทยอย่างเป็นทางการ

SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2020

วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2563 เงินรางวัลรวม 2,000,000 บาท สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี รอบคัดเลือก 6 สิงหาคม 2563การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / How to apply 1. กรอกข้อมูลการสมัครพร้อมยืนยันการสมัคร > คลิก! Please fill in the form and submit. > Click! 2. โอนค่าสมัคร 2,300 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์...